Tính năng Con Đường Địa Ngục

Thứ 4, ngày 08/02/2023
  • Con Đường Địa Ngục: Đây là hoạt động leo tháp vô tận thông quan mỗi tầng sẽ nhận được nguyên liệu tăng lực chiến và xu đặc huấn dùng để đổi vật phẩm trong tiệm

                                                                                               

Ảnh 1 . Con Đường Địa Ngục


Ảnh 2 . Tiệm tu hành

 

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe