Tính năng Đặc Huấn

Thứ 5, ngày 09/02/2023

Bản năng vô cực 3D xin giới thiệu tới bạn tính năng Đặc huấn.


1.       Người chơi có thể làm mới thuộc tính Tiềm Tu của anh hùng bằng Quy Tự thạch.

2.       Điểm tiềm tu có thể giúp anh hùng tăng cấp nhận được chỉ số cao hơn.

3.       Làm mới Điểm tiềm tu có thể khóa thuộc tính bạn cần. Bạn phải trả thêm quy tự thạch và kim cương cho những lần làm mới sau đó.

4.       Thuộc tính Đặc huấn có thể đạt tối đa là 99.  

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe