Tính năng Đột Phá

Thứ 5, ngày 09/02/2023

Tính năng Tăng Sao: Dùng mảnh tướng kiếm được từ việc rút thẻ hoặc tham gia hoạt động nhận mảnh tướng để tăng cấp sao cho anh hùng, tăng sao anh hùng sẽ tốn bạc và mảnh tướng, số sao càng nhiều thì số lượng mảnh tướng và bạc cần để tăng sao cho tướng sẽ tăng lên


Ảnh 1 . Tính năng tăng sao 

 

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe