Tính năng Kích Phát

Thứ 5, ngày 09/02/2023

Sau đây, Bản năng vô cực 3D sẽ giới thiệu tới bạn tính năng Kích phát của anh hùng và kỹ năng kích phát sẽ giúp các anh hùng này có được các bước thi triển kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ


1.       Mỗi anh hùng có tổng cộng 8 ô tiềm năng và mở khoá lần lượt theo cấp của anh hung.

2.       Mỗi ô tiềm năng để kích phát cần Siêu thánh thuỷ

3.       Tiềm năng sau khi kích phát có thể sử dụng siêu thánh thuỷ để thay đổi.

4.       Mỗi anh hùng có thể mở khoá chiêu thức Nguyên khí nhất định dựa vào tổ hợp tiềm năng nhất định.

5.       Mỗi anh hùng chỉ được kích hoạt 1 kỹ năng nguyên khí.

6.       Nếu anh hùng thay đổi ô tiềm năng trong lúc đang trang bị kỹ năng nguyên khí thì kỹ năng đó sẽ bị mất đi.

 

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe