Tính năng Kỹ Năng

Thứ 5, ngày 09/02/2023

Tính năng Kỹ Năng Anh Hùng : Mỗi anh hùng đều có kỹ năng tất sát và kỹ năng bị động, số kỹ năng bị động sẽ liên quan đến phẩm chất của anh hùng, tối đa có 3 kỹ năng bị động, nâng cấp kỹ năng cần tiêu bạc và sách kỹ năng tùy vào từng kỹ năng khác nhau, cấp kỹ năng bị động sẽ phụ thuộc vào số sao của anh hùng, anh hùng nâng được càng nhiều sao thì giới hạn cấp kỹ năng bị động sẽ càng cao. 

Ảnh 1 .Tính năng Kỹ năng anh hùng 

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe