Tính năng Lịch Luyện Vô Tận

Thứ 4, ngày 08/02/2023

          Lịch luyện vô tận: Hoạt động thông quan tầng chia thành kiểu tổ đội và kiểu cá nhân diễn ra vào thứ 2, 4, 6,Chủ nhật, đối với khiêu chiến cá nhân và 3, 5, 7, với khiêu chiến tổ đội.  

 

  • Kiểu cá nhân: Chỉ có thể dùng 1 anh hùng để xuất chiến.Ảnh 1 . Bày trận khiêu chiến cá nhân

  • Kiểu đoàn đội: Có thể dùng 6 anh hùng xuất chiến.Ảnh 2 . Bày trận khiêu chiến tổ đội

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe