Tính năng Tháp Karin

Thứ 4, ngày 08/02/2023
  • Tháp Karin: Hoạt động leo tháp tích điểm, điểm càng cao phần thưởng nhận được càng lớn, thông quan mỗi ải dành được nhiều sao có thể đổi được kỹ năng đặc biệt giúp cho việc leo tháp trở nên dễ dàng hơn.

 


Ảnh 1 . Tháp Karin

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe