Tính năng Tiềm Năng

Thứ 5, ngày 09/02/2023

Sau đây, Bản năng vô cực 3D sẽ giới thiệu tới bạn tính năng Tiềm Tu. Tính năng này sẽ giúp tăng mạnh chỉ số cho anh hùng


1.       Hiện tại, Bản năng vô cực đang có 6 loại Siêu thần thuỷ tương ứng với các chỉ số Công, Thủ, HP, Công kỹ, Thủ Kỹ, Tốc Độ của anh hung

2.       Tuỳ thuộc vào phẩm chất của siêu thần thuỷ mà số lượng cần trong mỗi lần sử dụng khác nhau.

3.       Càng tăng chỉ số cao, anh hùng càng cần nhiều siêu thần thuỷ hơn cho 1 lần tăng cấp

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe