Tính năng Võ Đài Võ Đạo Hội

Thứ 4, ngày 08/02/2023
  • Võ Đài Võ Đạo Hội : Người chơi có thể khiểu chiến với người chơi khác hạng cao hơn, sau khi chiến thắng xếp hạng của hai bên sẽ được thay đổi cho nhau

 


Ảnh 1 . Võ đài võ đạo hội

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe